Hem

Hillside Adventure AB

 

Hillside Adventure AB grundades 2009 och är en koncernmoder med affärsidé att äga, deläga samt investera i bolag verksamma inom turism, aktiviteter, upplevelser och events. Vi äger minst 50 % av aktierna i de bolag där vi är verksamma.

Finansiell information..